Mindchain > Đối tác

Đối tác

Mục tiêu của MindChain Academy là xây dựng một cộng

đồng hợp tác với các đơn vị, các Trường, tổ chức

giáo dục và đối tác để cùng liên kết tài nguyên, triển khai

đào tạo nhằm tạo ra một mô hình đào tạo công nghệ mở

phù hợp với nhiều đối tượng.

Đối tác

Mục tiêu của MindChain Academy là xây dựng một cộng đồng hợp tác với các đơn vị, tổ chức giáo dục và các đối tác để cùng liên kết tài nguyên, triển khai đào tạo nhằm tạo ra một mô hình đào tạo công nghệ mở phù hợp với nhiều đối tượng.

Thông tin các Đối tác

 • Blockchain Việt Nam
 • R3
 • CorDapps
 • Contour
 • Accenture
 • ThriveDX
 • Công ty cổ phần công nghệ iRender Việt Nam
 • DEVMaster
 • Trường Đại Học Nguyễn Trãi
 • TT Ngoại Ngữ Tin Học FLIC500 - Học viện An ninh Nhân dân
 • Công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS thuộc Alpha Book Groups
 • Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á
 • Viện CN Kỹ thuật Saigon CTT
 • Tổ chức EC-Council
 • Trường Đại Học Đại Nam
 • Trường Đại Học Phương Đông
 • JELLYFISH VIỆT NAM
 • Khoa CNTT - Trường ĐH Sài Gòn - Tp HCM
 • TT KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN–TRƯỜNG ĐHBK–ĐHQG TP.HCM
ĐĂNG KÝ khóa học