Mindchain > Chương trình học > Khoá học Lập trình Ứng dụng > MCTT – Chuyên gia kiểm thử phần mềm

MCTT – Chuyên gia kiểm thử phần mềm

MCTT – Chuyên gia kiểm thử phần mềm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Thời lượng: 60 giờ (10 tuần – 20 buổi)

  • Học viên nắm được khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm
  • Sử dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen(Black-Box test), kiểm thử hộp trắng (White-Box test), dùng Postman để kiểm thử API, kiểm thử hiệu năng với JMeter
  • Kiểm thử phần mềm bằng phần mềm quản trị kiểm thử TestLink, phần mềm Agile trong phát triển và kiểm thử phần mềm, kiểm thử API
  • Sử dụng Trello để viết các đặc tả đánh giá và kịch bản kiểm thử
  • Sử dụng công cụ quản lý vòng đời và theo dõi lỗi của ứng dụng (JIRA)
  • Xây dựng Test case và viết báo cáo kiểm thử

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Offline cùng Mentor (là giảng viên, kỹ sư trong lĩnh vực lập trình)

1 Tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết

CHỨNG CHỈ

Certificate do Mindchain Academy cấp

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

–  Sinh viên CNTT học hệ Cao đẳng, Đại học muốn theo đuổi chuyên sâu về kiểm thử

–  Người đi làm trong ngành CNTT

–  Sinh viên học các ngành khác muốn thay đổi

–  Đối tượng khác có nhu cầu

VIỆC LÀM

–  Kết thúc khoá học, học viên có thể làm cho các công ty phần mềm

–  Làm nghề kiểm thử tự do (Freelance Tester)

– Tham gia vào thị trường nhân sự lao động ngành CNTT tại thị trường nước ngoài.

ĐĂNG KÝ khóa học