Mindchain > Chương trình học > MCBC 01: Tổng quan Blockchain

MCBC 01: Tổng quan Blockchain

MCBC 01: Tổng quan Blockchain

Chương trình học

MCBC 01 Foundation – Blockchain và những vấn đề cơ bản: 24 giờ

  • Nắm được; Lịch sử, các khái niệm, cấu trúc và các nguyên tắc hoạt động chính của công nghệ Blockchain.
  • Hiểu về khái niệm hệ thống phi tập trung và cơ chế xây dựng đồng thuận (concensus) trong blockchain, thiết lập, thực hành với Ethereum Blockchain.
  • Mở ra những định hướng mới trong việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng Blockchain trên nền tảng Ethereum và các ứng dụng thực tế khác trên mọi mặt của đời sống.

 

Hình thức đào tạo

Offline & Online cùng Mentor (là giảng viên,  kỹ sư trong lĩnh vực lập trình)

Thời gian học

Linh hoạt theo các khung giờ tuyển sinh

Chứng chỉ

Certificate do Mindchain Academy cấp

Đối tượng theo học

–  Sinh viên CNTT

–  Người đi làm trong ngành CNTT

–  Đối tượng khác có nhu cầu

Việc làm

–  Được giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khoá học

–  Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế

Lộ trình nghề nghiệp BlockChain

ĐĂNG KÝ khóa học