Mindchain > Chương trình học > MCBC 02: Lập trình Solidity trên nền tảng Ethereum Blockchain

MCBC 02: Lập trình Solidity trên nền tảng Ethereum Blockchain

MCBC 02: Lập trình Solidity trên nền tảng Ethereum Blockchain

Chương trình học

MCBC 02 Certified Developer – Lập trình Solidity trên nền tảng Ethereum Blockchain – 46 giờ

  • Tự tin trở thành lập trình viên Ethereum
  • Xây dựng các ứng dụng phi tập trung (Dapps) thông qua việc triển khai các hợp đồng thông minh
  • Được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng của lập trình Solidity trên Ethereum.
  • Xây dựng được các blockchain project trên nền tảng ethereum như: Smart contract with front-end, Blockchain project, NFT project, NFT games

Hình thức đào tạo

Offline & Online cùng Mentor (là giảng viên,  kỹ sư trong lĩnh vực lập trình)

Thời gian học

Linh hoạt theo các khung giờ tuyển sinh

Chứng chỉ

Certificate do Mindchain Academy cấp

Đối tượng theo học

–  Sinh viên CNTT

–  Người đi làm trong ngành CNTT

–  Đối tượng khác có nhu cầu

Việc làm

–  Được giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khoá học

–  Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế

Lộ trình nghề nghiệp BlockChain

ĐĂNG KÝ khóa học