Mindchain > Chương trình học > MCBC 03: Khoá học Lập trình viên Blockchain Full-stack

MCBC 03: Khoá học Lập trình viên Blockchain Full-stack

MCBC 03: Khoá học Lập trình viên Blockchain Full-stack

Chương trình học

MCBC 03 Full-Stack Blockchain Developer (Ethereum Platform) – Lập trình viên Blockchain Full-Stack (trên nền tảng Ethereum) – 62 tiết

  • Đào tạo chuyên sâu về lập trình Blockchain trên nền tảng Ethereum. Để có thể lĩnh hội đầy đủ kiến thức của môn học này, người học trước tiên cần phải hoàn thành xong môn học “Lập trình Solidity trên nền tảng Ethereum Blockchain”.
  • Khoá học cung cấp kiến thức cho những lập trình viên Blockchain Ethereum Fullstack, thông qua việc cung cấp các kỹ năng chuyên sâu trong lập trình Solodity cộng với các kiến thức cần thiết khác để có thể xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh cho các giải pháp phần mềm thực tế, bao gồm cả các kiến thức về:

+ Lập trình front-end

+ Lập trình back-end

+ Các tools và các thư viện code thông dụng dùng cho phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

Kết thúc môn học, người học sẽ có đủ khả năng để tham gia ngay lập tức vào các dự án phát triển sản phẩm dựa trên Blockchain, hoặc ứng tuyển vào các công ty phần mềm chuyên xây dựng giải pháp dựa trên blockchain.

Hình thức đào tạo

Offline & Online cùng Mentor (là giảng viên,  kỹ sư trong lĩnh vực lập trình)

Thời gian học

Linh hoạt theo các khung giờ tuyển sinh

Chứng chỉ

Certificate do Mindchain Academy cấp

Đối tượng theo học

–  Sinh viên CNTT

–  Người đi làm trong ngành CNTT

–  Đối tượng khác có nhu cầu

Việc làm

–  Được giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khoá học

–  Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế

Lộ trình nghề nghiệp BlockChain

ĐĂNG KÝ khóa học