Mindchain > Chương trình học > MCRC – I: Ứng dụng Corda chuyên sâu

MCRC – I: Ứng dụng Corda chuyên sâu

MCRC – I: Ứng dụng Corda chuyên sâu

Chương trình học

MCRC – I: Khóa học chuyên sâu về kiến trúc sổ cái phân tán Corda – 30 giờ

  • Khái niệm cơ bản, cách hoạt động, các loại ứng dụng và trường hợp sử dụng R3 Corda
  • So sánh R3 Corda với các nền tảng khác (phần mềm truyền thống, Bitcoin, Ethereum, Hypeledger)
  • Cấu trúc ứng dụng và các thành phần của R3 Corda
  • Thiết kế, phát triển các giải pháp Corda
  • Đơn vị kiểm tra giải pháp R3 Corda
  • R3 Corda RPC và REST API
  • Cơ sở hạ tầng R3 Corda

Hình thức đào tạo

Offline & Online cùng Mentor (là giảng viên,  kỹ sư trong lĩnh vực lập trình)

Thời gian học

Linh hoạt theo các khung giờ tuyển sinh

Chứng chỉ

Certificate do Mindchain Academy cấp

Đối tượng theo học

–  Sinh viên CNTT

–  Người đi làm trong ngành CNTT

–  Đối tượng khác có nhu cầu

ĐĂNG KÝ khóa học