Mindchain > Chuyên gia

Chuyên gia

Chuyên gia chính là người chỉ đường, hướng dẫn và

đồng hành giúp các bạn phát triển những kiến thức

nền tảng được học bằng cách chuyên môn hoá để

bổ trợ khi các bạn tiếp cận với các công nghệ mới.

Chuyên gia

Chuyên gia là ai ?

Chuyên gia chính là người chỉ đường, hướng dẫn và đồng hành giúp các bạn phát triển những kiến thức nền tảng được học bằng cách chuyên môn hoá để bổ trợ khi các bạn tiếp cận với các công nghệ mới.

Thông tin các mentor

 • Ông Trần Hoài Phú – CEO
 • Ông Nguyễn Bảo Trung – Academic Head
 • Bà Nguyễn Trần Thị Mỹ Nga - Alliance & Patnership Director
 • Bà Nguyễn Việt Phương Thảo - Operation Manager
 • Ông Hoàng Tô
 • Ông Phạm Thúc Trương Lương
 • Ông Phan Quang Minh
 • PGS.TS. Thoại Nam
 • Ông Nguyễn Ngọc Chung
 • Chuyên gia Nguyễn Bảo Trung
 • Chuyên gia Thẩm Đức Thắng
 • Chuyên gia Trịnh Văn Chung
 • Chuyên gia Lê Bích Ngọc
 • Chuyên gia Đậu Đức Hải
 • Chuyên gia Nguyễn Hoàng Giang
 • Chuyên gia Nguyễn Khôi Nguyên
 • Chuyên gia Trần Mạnh Trường
 • Chuyên gia Hoàng Thị Hồng Hạnh
 • Chuyên gia Lê Ngọc An
ĐĂNG KÝ khóa học