Mindchain > Chương trình học

Chương trình học

MindChain Academy triển khai mô hình đào tạo:

NHANH – TRỌNG TÂM – RA NGHỀ

Tại MindChain Academy, Chúng tôi cung cấp các khóa học “dành cho Tương lai”  đáp ứng được nhu cầu khắt khe theo chuẩn quốc tế của các nhà tuyển dụng.

Các khoá học tại MindChain Academy được xây dựng đáp ứng đúng nhu cầu Cần và Đủ của chính các bạn, giúp các bạn hoàn thành sớm mục tiêu nghề nghiệp.

Tạo ra thế hệ nguồn nhân lực chuyên sâu trình độ cao.

Khoá học Lập trình Ứng dụng


Khóa học Công nghệ Blockchain


Khóa học An Ninh - Bảo Mật


Khóa ứng dụng Corda


ĐĂNG KÝ khóa học