Mindchain > Chương trình học > MCRC – B: Ứng dụng Corda cơ bản

MCRC – B: Ứng dụng Corda cơ bản

MCRC – B: Ứng dụng Corda cơ bản

Chương trình học

MCRC B: Khóa học cơ bản xây dựng ứng dụng Blockchain và các ứng dụng DLT khác trên Corda – 4,5 giờ

  • Kiến trúc của Corda
  • Tìm hiểu các khái niệm và thuật ngữ chính
  • Tạo tài sản, hợp đồng thông minh và thực hiện giao dịch
  • Học cách chuyển đổi ý tưởng blockchain / Dapp thành CorDapp
  • Sử dụng phần mở rộng VS Code Corda
  • Trở thành nhà phát triển Corda được chứng nhận

Hình thức đào tạo

Offline & Online cùng Mentor (là giảng viên,  kỹ sư trong lĩnh vực lập trình)

Thời gian học

Linh hoạt theo các khung giờ tuyển sinh

Chứng chỉ

Certificate do Mindchain Academy cấp

Đối tượng theo học

–  Sinh viên CNTT

–  Người đi làm trong ngành CNTT

–  Đối tượng khác có nhu cầu

ĐĂNG KÝ khóa học